Еднослојно полирање

– Средни автомобили: 100€
– Големи автомобили: 120€
– SUV Возила: 150€

Двослојно полирање со восок

– Средни автомобили: 200€
– Големи автомобили: 250€
– SUV Возила: 250€/300

Двослојно полирање со керамичка заштита (CarPro Lite со трајност од 6 до 12 месеци)

– Средни автомобили: 250€
– Големи автомобили: 300€
– SUV Возила: 350€/400

Двослојно полирање со керамичка заштита (CarPro UK 3.0 со трајност до 18 месеци)

– Средни автомобили: 300€
– Големи автомобили: 350€
– SUV Возила: 400€/450

Auto Spa Пакет

– Отстранување на структурата на лакот (портокал ефект)
– Повеќеслојно полирање
– Полирање на внатрешни прагови
– Полирање на сјајните елементи на ентериерот
– Полирање на бандажи
– Чистење и заштита на моторен простор
– Премиум детално длабинско хемиско чистење
– Озонирање (Дезинфекција на климата и ентериерот)
– Детално перење и импрегнација на подкрила
– Керамичка заштита на лак, стакла, внатрешни прагови и бандажи
До 100% отстранување на дефекти во лакот

Цена на пакетот: од 1000€

Gold Пакет

– Четири слојно полирање
– Полирање на бандажи
– Керамичка заштита на лак и стакла
– Чистење и заштита на моторен простор
– Чистење на подкрила
– Премиум детално длабинско хемиско чистење
– Чистење на прагови од врати
95 до 99% Отстранување на дефекти во лакот

Цена на пакетот:
– Мали Автомобили: 400 до 600€
– Средни Автомобили: 600 до 1000€
– Големи Автомобили: 700 до 1000€
– SUV Возила: 600 до 1200€

Silver Пакет

– Трослојно полирање
– Керамичка заштита на лак и стакла
– Чистење и заштита на моторен простор
– Чистење на поткрила
– Целосно длабинско хемиско чистење
– Чистење на прагови од врати
80 – 90% отстранување на дефекти во лакот

Цена на пакетот:
Средни и големи автомобили:
– 350€ (Со CarPro lite керамичка заштита)
– 400€ (Сo CarPro uk 3.0 керамичка заштита)
SUV Возила:
– 400€ (Со CarPro lite керамичка заштита)
– 450€ (Сo CarPro uk 3.0 керамичка заштита)

Хемиско чистење

Мали и средни автомобили: Од 80€
Големи автомобили: Од 100€
SUV Возила: Од 100€

Полирање и керамичка заштита на фарови

Цена: 50€